Yerel ve Geniş Alan Ağı Hizmetleri DanışmanlığıKurulduğumuz ilk günden beri sürdürmekte olduğumuz iş faaliyetlerimizden bir tanesi ağ (network) hizmetleri olup, aktif cihaz, donanım ve alt yapımız ile hassas,titiz müşteri memnuniyeti ilkesini benimsemiş  çalışmalar yapmaktayız. Bilişim Academy olarak kendi alanında tecrübeli Cisco sertifikalı network uzmanlarımız, en iyi çözümlerimizle firmanızın ağ altyapısını kuruyoruz.

Şirketiniz nasıl bir bilişim ağına ihtiyaç duymaktadır? Yüksek bağlantı hızları ve yüksek güvenlikli kablosuz veya fiber altyapısı ile ihtiyacınıza yönelik altyapı, uzman ekiplerimizce en iyi güvenlik seviyesinde kurulmaktadır. Bir ağ kurulmasında gerekli olan alt yapı donanımları sayesinde bilgisayarların birbirleriyle irtibat halinde ve iletişim halinde olaması mümkün haldedir. Bilişim Acedemy firması olarak tüm Network alt yapı malzemelerini tedarik edebilmekte, programsal ve donanımsal desteği siz değerli müşterilerimize sunabilmekteyiz.

Network Ağı Oluşturma - Ankara

1. Ağ Yapısını Nasıl Kuruyoruz?

Network (Ağ) Nedir ? 

Kullanıcıların, bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım kaynaklarını birlikte paylaşmalarını sağlayan sistemlerdir. Bir başka deyişle 2 veya daha fazla bilgisayarın kablolu veya kablosuz olarak birbirine bağlanarak veri alışverişinde bulunmasına da denir. 1960’lı yıllara kadar uzanan, çağımızda da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. En büyük network ağı internettir.

Ağ yapısını temel olarak;

1. Ağ Altyapısı
2. Aktif Cihazlar

Olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

Ağ Altyapısı Nedir ?

1. Kablolar
2. Kabinler
3. Paneller
4. Prizler
5. Kablo Kanalları vs.

Ağ altyapısı, bilgisayarları birbirine bağlamasına yardımcı olan bu saydıklarımız gibi pasif bileşenleri içermektedir. Bu bileşenler Bilişim Academy Uzmanları tarafından profesyonellik içerisinde bir araya getirilmektedir.

Aktif Cihazlar Nelerdir?

Aktif Cihazlar, ağ altyapısı üzerinde iletişimi sağlayan elektronik cihazlara denilmektedir. 

Bu cihazlar ise,

1. Bilgisayarlar(sunucu,istemci vs.) ve bunlar üzerinde çalışan yazılımlar(e-posta sunucusu, web sunucusu, dns sunucu vs.)
2. Hub – switch – router – firewall vs. ağ trafiğini yöneten cihazlar,
3. Yazıcı Sunucusu gibi ağ üzerinde bir donanımı veya hizmeti kullanıcı bilgisayarlara ileten cihazlar,
4. Kablosuz ağ cihazları

Ağ üzerinden iletişim halinde olma, kullanıcı yetkilendirme, paylaşım yapma , güvenlik bu cihazlar ve bu cihazların üzerlerinde çalışan yazılımlar ile sağlanmaktadır. 

Sunucu Kabini Bilişim Academy

2. Ağ Kurulum Hizmetlerimiz

Yukarıda, belirttiğimiz ağ altyapısı ve aktif cihazlar başlıkları altında olan ağ bileşenleri ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız 

1. Ağ yapısının projelendirilmesi,
2. Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının montajının yapılması
3. Ağ cihazlarının, kabinlerin, panellerin montajının yapılması
4. Ağ cihazlarının kurulumu, ayarlanması, test edilmesi ve aktif hale getirilmesi,
5. Ağ sunucu işletim sitemleri kurulumu (Windows NT, Netware, Linux, Unix, Windows Server 2012 ve Windows Server 2019 vs.)
6. Ağ ve Internet hizmetlerinin kurulumu (Aktive Directory, Web server, Exchange Server, SQL Server gibi ) hizmetlerin kurulup işletilmeye hazır hale getirilmesi,
7. Ağ ve Internet hizmetlerinin ayarlanması, düzenlenmesi (Kullanıcı yetkilendirilmesi; dosya, yazıcı vs. kaynakların paylaştırılması ) 

Network Hizmetleri Ankara Bilişim Academy

Ağ Hizmetlerinin Getirdikleri Avantajlar

1. Ortak kaynak kullanımı (Dosyalar, Yazıcılar, Çiziciler, Dvd Rom, Modem vs. ) ile donanım maliyetleri en asgari seviyeye iner.
2. Ortak çalışma imkânını arttırarak takım çalışmalarını hızlandırır.
3. Firma çalışanların verimini ve performansını arttırır.
4. Dokümantasyon ve kağıt kullanım trafiğini azaltarak karışıklığı engeller ve zaman kazandırır.
5. Dosyaların CD-DVD-USB’de taşınması yerine ağ üzerinde paylaşımı zaman kazandırır.
6. Mesajlaşma ve iletişim servisleri ile firma içindeki haberleşme hızlı ve kolay bir şekilde sağlanır.
7. Firmalar içi hayati öneme sahip bilgilerin yedeklenmesi daha kolay hale gelmekle beraber bilgilerin muhafaza edilmesi sürekli hale gelir.

3. Ağ Problemi Giderme Hizmetlerimiz

Ağ yapısının ihtiyacınıza göre yeniden projelendirilmesi ve mevcut olan proje hatalarının tespit edilip giderilmesi hizmeti vermekteyiz.

1. Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.) ve sisteme bağlı elektrik altyapısının yenilenmesi,
2. Ağda  yavaşlılık ve bağlantı hataları gibi sorunların çözülmesi,
3. Ağ cihazlarının çıkardığı sorunlarının çözülmesi, yeniden ayarlanması ve aktif hale getirerek çalıştırılması,
4. Ağ sunucu işletim sitemleri(Windows NT, Netware, Linux, Unix, Windows Server 2012 ve Windows Server 2019 vs) sorunlarının çözülmesi, 
5. Ağ ve Internet hizmetlerinin; kullanıcı yetkilendirilmesi, dosya üzerindeki yetki sıkıntıları, yazıcıya erişimi ve kaynakların paylaştırılmasında çıkan problemlerinin çözülmesi.

Yerel Ağ Hizmetler

4. KABLOSUZ AĞLAR (Wireless Networks)

Çağımızda elde veya yanımızda kolayca taşıyabildiğimiz diğer bir adıyla mobil cihazların yaygınlaşması ile ortaya çıkan mobilite kavramı yeni network yapılarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kablosuz ağlar sayesinde bilgisayar kullanıcıları, bilgisayar bulunan masalarına bağımlı olmaktan çıkıp, ofis içinde, evinde, kafede veya havaalanında kablosuz ağlarla internete girebilmekte, rutin işlerini ofise bağımlı kalmadan sürdürebilme imkanını vermektedir. 
 
Kullanıcılar yeni nesil kablosuz ağ kartları taşıyan bilgisayarlar ile ağ’lara rahatça ulaşabilmektedirler. Şirketler kablolu sistem yatırımlarından, kablosuz sistemlere kaymaktadırlar. Bunun en büyük avantajı kablolu ağlardaki sonlandırmaların değiştirilmesindeki zorluklar, engeller ve kullanıcıların belirli bölgelerde çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Yerel ağlarda (LAN- Local Area Network) genişletme, aktif cihazlarda port sayısı çoğaltma derdi de sona ermektedir.

1. Kablosuz ağ kurulum hizmeti ile iş yerinizdeki lüzumsuz kablolamadan müşterilerimizi kurtarmaktayız.
2. Kablosuz Ağ kurulmadan önce testler ve araştırmalar yapılarak gerekli kablosuz ağ elemanlarına karar verilmektedir.
3. İhtiyaca göre ağ kurulumu ve yönetimi planlanmaktadır.
4. Kurulum yapılan kablosuz ağ için müşteri tarafından talep edilirse uzaktan ağ yönetim hizmeti de vermekteyiz. 

Genis Ağ Hizmetleri Bilişim Academy

Ağ Hizmetleri Planlanırken Bazı Önemli Hususlar

İşletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı ağ altyapısı, topolojisi ve çözümünden bahsetmek mümkündür. Ağ çözümleri sağlanırken ve bilgisayar ağları planlanırken gelişime ve ileriye dönük uygulamalara göre bir çalışma yapılmalıdır. Bu plalamaları yaparken bazı önemli kriterlere göz ardı etmemek gerekir.

Bu önemli kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Ağdaki Aktif Kullanıcı Sayısı

Ağda aynı anda kaç kullanıcının çalışabileceği dikkate alınmalıdır. Bu konu saptanırken kullanıcı sayısının artabileceği de unutulmamalıdır. Aksi takdirde sistemde sonradan değişiklikler yapmak fazla maliyet gerektirir ve zaman kaybına neden olur.

2. Ağın Kapsadığı Alan ile ve Diğer Noktalar Arasındaki Uzaklıklar

Ağın kapsayacağı alan ve birbirine en uzakta bulunan ağ cihazlarının uzaklığı dikkate alınarak ağ topolojisi, kablo tipi ve modeli ve iletim cihazları seçilmelidir.

3. Ağdaki Veri Trafik Sıklığı

Bu kriter özellikle ağda kullanılacak malzemelerin; kablo, hub, ağ birimleri, bilgisayarların ağ adaptörleri gibi destekledikleri band genişliklerine karar kılmada önemli olmaktadır. Yüksek band genişliği olan bir ağ planlamak ağdaki iletim hızını yükseltecektir.

4. Güvenlik ve Güvenilirlik

Ağda kullanıcılar donanımlara ve dosyalara erişim sağlarken bazı haklar ve kısıtlamalar çerçevesinde ağ kaynaklarındanistifade ederler. Geniş ağlarda, kullanıcıların ağa dahil olabilmesi için oturum sunucusu(Login Server) kullanılmaktadır. Kullanıcı ağa dahil olmak için kullanıcı adını ve parolasını girmek zorundadır.

Ankara Yerel ve Geniş Ağ Hizmetleri Danışmanlığı

Bundan dolayı ağ kaynaklarına bilgisayar kullanıcılarının hangi haklar ve sınırlandırmalarla erişebileceği tanımlanabilir ve bu tanımlama merkezi olarak yapılacağı için güvenlik kontrolü tek elden yürütülebilir. Bu yapı, bilgiye ve dosyalara yetkili erişim imkanı sağlamaktadır. Bir başka deyişle her bilgi kaynağı herkes tarafından kullanılamaz, sistem bunu engeller. Bu yapının şekillenmesi tamamen ihtiyacı olan firmanın güvenlik ihtiyaçlarına bağlı olmaktadır. 

Rekabetçi bir dünya ve durmaksızın gelişen bilgi teknolojileri. Artık müşterilerinizle ve tedarikçilerinizle buluştuğunuz yegâne ortam internet. Müşterilerinize daha iyi hizmet verebilmek, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi ve rakiplerinizi geride bırakmak için olmazsa olmazınız, hızlı, güvenilir ve sağlam bir ağ altyapısı.

Bilişim Academy olarak biz işte tam burada devreye giriyoruz. Alanında yetkin Cisco sertifikalı network uzmanlarımız, ölçeklenebilir ve maliyet etkin çözümlerimizle firmanızın ağ altyapısını kuruyoruz.

Şirketiniz nasıl bir bilişim ağına ihtiyaç duyuyor?  Yüksek bağlantı hızları ve yüksek güvenlikli kablosuz veya fiber altyapısı ile ihtiyacınıza yönelik altyapı, uzman ekiplerimizce optimum güvenlik seviyesinde kurulmaktadır.Bilişim Academy firmamızın bünyesinde ağ hizmetleri adına tüm beklentilerinizi karşılar konumdayız. Ağ hizmetlerinin temellerini oluşturan cihaz temini ve kurulumu ve aynı zamanda network alt yapısı oluşturulup hizmete sunumu ile ilgili hizmetlerimiz ile müşterilerimizin memnuniyetini her daim üst seviyede tutuyoruz. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime https://bilisimacademy.com/iletisim geçiniz.

Mesaj yolla
Merhaba, yardımcı olabileceğimiz bir konu var mı?