Kurumsal Veri Yedekleme ve Depolama


Günümüz koşullarında bilgisayar ortamında işlenen verilerin arşivlenmesi, depolanması ve sağlıklı bir şekilde tekrardan kullanılabilmesi, kesintisiz bir şekilde iş sürekliliğinin sağlanması ve bilgilere hızlı erişim, birçok kurum/firma için hayati önem taşımaktadır. Firmanın kurumsal ve ticari verilerinin önemli olması, hayati verilerin belli süre aralıklarla güvenli bir şekilde yedeklenmesi-depolanması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Günden güne  internet kullanımı artarken ve firmaların da büyümesi daha çok veri saklama alanlarına ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.

Bilişim Academy; Veri depolama-yedekleme için gerekli sürücü ve disklerin ayarlarının yapılması ve uygulanması, sistemlerin veri depolama alanına ulaşımı için ihtiyaç duyulan altyapının kurulması, güvenlik ve erişim yetkilendirmelerinin yapılması için danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerekli kurulumların yapılarak veri yedekleme ve felaketten kurtarma planları için altyapıların kurulması gibi hizmetleri vermektedir. 

Veri depolama, kuruma/firmaya ait olan e-postalar, dosyalar, videolar ve akla gelebilecek diğer kritik verilerin korunması işleminin stabil ortamlarda gerçekleştirilmesidir.Bilgi işlem sistemlerini daha işlevsel kılan ana ünitelerin, üstünde çalışan yazılımların ve depolanan bilgilerin, donanımsal arıza, hata, fidye yazılımı gibi kötücül yazılımlar ve veri hasar durumlarında çalışmaların kesintiye uğramaması için ya da geri dönülemez biçimde kaybolmasını önlemek maksadıyla birden fazla kopya halinde muhafaza edilmesini sağlayan sistemler bütününe yedeklemedenir. Verilerin önemine göre doğal afetler, yangın ve sel riskine karşı farklı ortamlarda depolanması maliyetli olsa da her zaman daha iyi bir çözümdür.

İyi Bir Yedekleme ve Depolama Hizmeti Nasıl Olmalıdır?

Veri Kurtarma Danışmanlık

1. Esnek bir mimaride olmalıdır

2. Olası felaket durumlarında kesintisiz çalışmaları sağlayabilecek kapasitede olmasıdır.

3. İstenmeyen olumsuz durumlarda veri kaybı olmadan veriler tekrar döndürülebilmelidir.

4. Farklı protokolleri destekleyebilmelidir.

5. Veri kaybı hiç olmamalı veya veri kaybı toleransı çok küçük seviyelerde olmalıdır.

6. Sanallaştırma çözümleriyle birlikte çalışabilmelidir.

7. Felaketlere her an hazır durumda bulunmalıdır.

Veri Yedeklemede ve Depolamada Kullanılan Çözümler

Bilgi sistem teknolojilerinin devamlı olarak gelişmesi ve bilgisayar kullanım oranlarının yükselmesi, bilgilerin dijital platformlarda saklanması ihtiyacını doğurmuştur. Çözümler;

DAS (Direct Attached Storage) :

DAS sistemlerin olumsuz yanı diğer sunucular tarafından paylaşılamaması, başka bir sunucuya transfer edilmek istendiğinde yapılan bağlantılar tekrar sökülerek diğer sunucuya transfer edilmesi zorunluluğu olmasıdır. Bu çözümü sunan ürünler yanızca bir tek sunucuya bağlanabilir. Bunları sistemlerinde takılı ekstra disk üniteleri olarak da düşünülebilir. DAS ürünleri sunucularına SCSI ya da SAS Controller’lar aracılığıyla bağlanır. 

NAS(Network Attached Storage) :

NAS’lar bazı dosya iletişim protokollerinin bir ya da bir kaç tanesini bir arada barındırabilirler. NFS ve CIFS sistemleri bunların başlıcalarıdır. Ayrıca sunuculara yüklenmiş olan işletim sistemleri başka işletim sistemlerine göre daha etkin bir I/O yönetimi sağlamaktadırlar. Bu ürünlere ilave kapasite oluşturmak amacıyla SCSI veya SAS controller’lar vasıtasıyla DAS üniteleri bağlanabileceği Fiber Channel Host Bus Adapter’ler vasıtasıyla aşağıda belirtilecek SAN sistemine bağlanabilir. Bu ürünler ağa bağlanabilen ve üstlerinde özel olarak üretilmiş patentli işletim sistemlerinin olduğu dosya sunucularıdır. 

SAN(Storage Area Network) :

Sunucular, bu çözümü veren ürünlere Fiber Channel ve iSCSI teknolojilerini kullanarak bağlanabilirler. Fiber Channel, depolama ünitesinin yanında fiber SAN anahtar ve Host Bus Adater isminde ve sunucular ile anahtar(dağıtıcı) arasındaki bağlantıyı sağlayan ilave donanımlara ihtiyaç duymaktadır. iSCSI çözümünde ise halihazırda var olan ağ kullanılabilmektedir. Bu sistemlerde  iki teknolojinin de kullanıldığı sistemler olduğu gibi sadece fiber channel ya da iSCSI teknoljilerini kullanan ürünler de bulunmaktadır.

Bilişim Academy, veri yedekleme ihtiyaçlarıyla ilgili bir veya birden fazla yerde, disk ve bulut ile teyp yedekleme gibi çeşitli  çözümlerle müşteriye sunulmaktadır. Verilerin büyüklüğünü, erişim sıklığı ihtiyacını, yedekleme sürelerini ve maliyeti göz önünde bulundurarak optimum donanım ve yazılımları kullanılmaktadır. Daha detaylı bilgi ve sorularınız için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Veri Depolama ve Yedekleme Çözümlerinin Avantajları Nelerdir?

İş gücü ve donanım için ilave yatırım yapmaya ihtiyaç duymadan, veri depolama ve yedekleme ihtiyacınızı firmamızdan karşılayarak maliyet avantajı ve verimlilik sağlarsınız.

Depolama ve yedekleme teknolojileri konusunda çeşitli projelerde çalışmış sertfikalı ve teknik ekibimizin bilgilerinden faydalanarak uygulamalarınızda en yüksek verimi alırsınız.

Periyodik aralıklarla yedekleme veya depolama raporları ile uygulamalarınızın performansı hakkında güncel bilgiye sahip olursunuz.

Esnek mimari ile firma/kurum büyümesi, küçülmesi veya organizasyon farklılığına gidilmesi gibi durumlarında kısa süre içinde uyum sağlarsınız.

Teknik Olarak Açıklayacak Olursak

Kullanılabilirlilik Düzeyi: SAN çözümleri başka çözümlere göre daha fazla kullanılabilirlik süresi sunmaktadır. Çözümün uygulanması ile kurumda/firmada verilere erişme sorunları minumum düzeye azalmakta bu yolla iş gücü kayıplarının önüne geçilebilmektedir. Bir saatlik bir çalışma kaybının kuruma getireceği maliyet kurumdan kuruma ve firmadan firmaya farlılık göstermekle birlikte zamanı geldiğinde çok fazla olabilir. Çalışılamayan zamanlarda oluşabilecek olan itibar kayıplarının değeri ise para ile dahi ölçülemeyecek oranlara yükselebilir.

Performans : Bu hizmetler performansı en yüksek düzeye çıkartacak biçimde tasarlanmışlardır. Örnek verecek olursak bir sunucuya monte edebilceğimiz disk adedi kısıtlı iken, bu ürünlere çok daha fazla disk ekleyebilirsiniz ve bu yolla yüksek Disk I/O performansına ihtiyaç duyan uygulamalar için gerekli performansı verebilirsiniz.

Kapasitenin Verimli Kullanılması: SAN çözümleri DAS(Direct Attached Storage)  çözümlerine göre kapasiteyi daha verimli kullanabilmektedir. Bir DASünitesine takılan diskler sadece bağlı bulunduğu sunucu tarafından kullanılabilmektedir. Bir SAN(Storage Area Network) ünitesine takılı olan diskler ise o SAN yerinde bağlı bulunan tüm sunucular tarafından paylaşılabilmektedir.

Yedekleme-Depolama: SAN ortamlarında yedekleme olanakları daha gelişmiştir. Mevcut bilgilerin imajları alınabilir, daha uzak bir yerde bulunan bir storage ile verilerin replikasyonu sağlanabilir ve bu yolla her hangi bir olası kötü durumda tüm bilgilerin uzak bir yerde mevcut olmasını ve kullanılabilir durumda olmasını kesin olarak sağlamış olursunuz.

İş Devamlılığı: SAN çözümü ile verimizin devamlı kullanılabilirliği sağlanmış olur. Sunucunun işletim sisteminde veya üzerinde çalışan uygulamada bir sorun olduğunda,  işletim sistemini yeniden yüklemek gerekli yamaları yüklemek üstünde çalışan uygulamayı kurmak ne kadar zaman alır? Standart işleyişin uygulanması ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda en az 3-4 saatlik bir iş gücü kaybı meydana getirecektir. Peki ya bir donanım arızası olursa ve değişmesi gereken donanımın bir kaç gün temin edilemediği durumlarda ne kadar bir iş gücü kaybı olacak? Bu tarz problemlerden kurtulmak amacı ile Cluster yapıları kurulmakta ve bir sunucu devre dışı kalsa da ikinci sunucudan işlemleri yapmaya devam edilebilir. Bu yapıları kurabilmek için ise SAN yapısının kesinlikle oluşturulması gerekmektedir. Cluster çözümlerinde bazen her iki sunucu aynı zamanda kullanılabilmekte ve iş yükü bu sunucular arasında dengelenerek sunuculardan daha fazla performans alınması sağlanmaktadır.

SAN Çözümü ile yapılan sanallaştırmalar: Firma/kurum fiziksel makinalarını sanal (virtualization) sistemler üzerine taşımaktadırlar. Sanallaştırma çözümlerinde verimli kullanılabilirlilik sağlayabilmek için cluster yapısında kurulması ve bunun içine ortak depolama yerine ihtiyaç duyulmaktadır. SAN ortamı bu imkanı sağlar.

Bu bilgiler ışığında, kurumsal prestijinizi ve kuruluşunuzdan beri emek verdiğiniz, zaman harcadığınız, üretim/faaliyet deneyimlerinizi oluşturan ve mesleki sırlarınızı içeren verilerinizi yedeklemek için güvenilir ve tecrübeli teknik kadroyla Bilişim Academy firmamız Kurumsal Veri Yedekleme ve Depolama Hizmetleri Danışmanlığı müşterilerimize hizmet vermektedir.

Mesaj yolla
Merhaba, yardımcı olabileceğimiz bir konu var mı?