cisco

Online-Canlı

20 Mayıs

80 Saat

Müfredatı buradan indirebilirsiniz

indir

Yapay Zekâ Eğitimi Nedir?

Yapay Zekâ eğitimi, Python programlama dilini kullanarak veri bilimi konseptlerini ve tekniklerini öğrenme sürecidir. Bu eğitim, veri analizi, veri temizleme, veri görselleştirme, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi konuları kapsar. Python, Yapay Zekâ için popüler bir dil olarak kabul edilir ve bir dizi veri bilimi kütüphanesiyle birlikte gelir, böylece veri işleme ve analiz için güçlü bir araç haline gelir.

Yapay Zekâ Kazanımları Nedir?

Veri Analizi Becerileri: Öğrenciler, veri analizi için gerekli becerileri kazanır. Bu, veri temizleme, görselleştirme, manipülasyon ve analiz gibi konuları içerir.

Makine Öğrenimi Yetkinlikleri: Öğrenciler, makine öğrenimi tekniklerini anlamak ve uygulamak için gerekli yetkinlikleri kazanır. Bu, sınıflandırma, regresyon, kümeleme ve derin öğrenme gibi konuları içerir.

Veri Tabanlı Karar Alma: Veriye dayalı kararlar almak için gereken bilgi ve becerileri geliştirir. Bu, veri analizi ve makine öğrenimi sonuçlarını yorumlama ve işletme için stratejik kararlar almayı içerir.

Programlama Yetkinlikleri: Öğrenciler, Python programlama dilini kullanarak veri analizi ve makine öğrenimi uygulamaları geliştirmek için gereken programlama becerilerini kazanır.

Proje Yönetimi ve İş birliği: Öğrenciler, veri bilimi projelerini yönetme ve ekip içinde iş birliği yapma becerilerini geliştirir. Bu, proje planlama, zaman yönetimi, iletişim ve problem çözme becerilerini içerebilir.

Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi sayfası tanıtım resmi

Yapay Zekâ Eğitimi Kimler için?

Bu eğitimler, veri bilimi ve analitiğine ilgi duyan herkes için uygundur. Özellikle aşağıdaki kişiler bu eğitimi alabilir:

 • Bilgisayar bilimleri, istatistik, matematik veya mühendislik gibi disiplinlerde lisans veya lisansüstü öğrenciler.
 • İşletme, ekonomi veya finans gibi alanlarda çalışan profesyoneller.
 • Veri bilimi veya yapay zekâ alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • Şirketlerde veri odaklı karar almak isteyen yöneticiler veya analistler.
 • Mevcut becerilerini geliştirmek veya kariyerlerine yeni bir yön vermek isteyen herkes.

Bilişim Academy Yapay Zekâ Eğitimi Ne kadar Sürer

Eğitimlerimizin tamamı online eğitimler olup genellikle üç güne yayılmıştır. Kayıt oluşturmanız durumunda eğitimlerin büyük bir kısmına katılım sağlamanız beklenir. Aksi taktirde bu alanda sertifika alma hakkını kaybetmeniz söz konusu olacaktır.

Yapay Zekâ eğitimi  üç güne bölünmüş toplamda 80 saatten oluşan bir programdır. Eğitim programı, toplamda iki gruba ayrılır ve her bir grupta alana dair önemli başlıklar aktarılır.

Yapay Zekâ eğitimi, bu yolda kariyer geliştirmek isteyen ilgili kişilerin tüm beklentilerini karşılayabilmektedir.

Yapay Zekâ Eğitimi İçeriği

MODÜL 1: TEMEL SEVİYE PYTHON EĞİTİMİ

 • Python’a Giriş
  • Neden Python
  • Kullanım Alanları
  • Gerekli Ortamların Kurulması
 • Temel Programlama
  • Değişkenler
  • Koşul İfadeleri
  • Döngü Yapıları
  • Fonksiyonlar
  • Nesne Tabanlı Programlama (OOP)

MODÜL 2: PYTHON İLE VERİ BİLİMİ

 • Veri Bilimine Giriş
  • Veri Bilimi ve Veri Bilimci Nedir?
  • Veri Bilimi Proje Döngüsü
 • NumPy Kütüphanesi
  • NumPy dizileri ve işlemleri
  • Veri manipülasyonu
 • Pandas Kütüphanesi
 • Veri yapıları: Seriler ve DataFrame'ler
 • Veri temizleme ve işleme
 • Veri Görselleştirme Temelleri
 • Matplotlib kütüphanesiyle grafik oluşturma
 • Veri keşfi için görselleştirme teknikleri
 • Pandas ile Veri Analizi
 • Gruplama ve toplulaştırma işlemleri
 • Veri kesme ve dilimleme
 • Matplotlib İleri Seviye
 • Çoklu eksenler ve alt grafikler
 • İleri düzey grafik özellikleri
 • Seaborn Kütüphanesi
 • İstatistiksel veri görselleştirme teknikleri
 • Seaborn ile karmaşık grafikler oluşturma
 • Veri Manipülasyonu ve Temizleme İleri Seviye
 • Eksik verilerle başa çıkma
 • Veri dönüştürme ve öznitelik mühendisliği
 • Makine Öğrenimi Giriş Makine Öğrenimi Temelleri
 • Denetimli ve denetimsiz öğrenme
 • Makine öğrenimi uygulama adımları
 • Scikit-learn Kütüphanesi
 • Model seçimi ve eğitimi
 • Performans ölçütleri
 • Regresyon Modelleri
 • Doğrusal ve çoklu regresyon
 • Regresyon modeli değerlendirme
 • Sınıflandırma Modelleri
 • Naive Bayes, K-NN, SVM gibi sınıflandırıcılar
 • Sınıflandırma modeli değerlendirme
 • Derin Öğrenme Giriş
 • Yapay sinir ağları temelleri
 • Derin öğrenme uygulamaları
 • TensorFlow ve Keras Kütüphaneleri
 • TensorFlow ve Keras ile yapay sinir ağı modeli oluşturma
 • Model eğitimi ve değerlendirme
 • Evrişimli Sinir Ağları (CNN'ler)
 • Görüntü sınıflandırma için CNN modelleri
 • CNN modeli eğitimi ve değerlendirme
 • Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN'ler)
 • Sıralı veri analizi ve zaman serisi tahmini
 • RNN modeli eğitimi ve değerlendirme

Gerçek Hayat Uygulamaları

 • Ev Fiyat Tahmini
 • Veri: Ev özellikleri (odaların sayısı, alan, konum, vb.) ve fiyatları içeren bir veri seti.
 • Proje: Veri analizi ve temizleme yaparak bir ev fiyat tahmini modeli oluşturmak. Regresyon algoritmaları kullanarak ev fiyatlarını tahmin etmek.
 • Netflix Film Öneri Sistemi
 • Veri: Netflix film verileri, kullanıcı derecelendirmeleri ve görüntülenme geçmişi.
 • Proje: Kullanıcıların ilgi alanlarına ve geçmişlerine dayanarak kişiselleştirilmiş film önerileri sunmak için öneri sistemleri geliştirmek. Kullanıcıların izleme geçmişi ve benzer kullanıcıların davranışlarını analiz etmek.
 • Müşteri Satın Alma Davranışı Analizi
 • Veri: Bir e-ticaret platformundan müşteri satın alma geçmişi ve davranışları.
 • Proje: Müşteri davranışlarını analiz ederek satın alma eğilimlerini belirlemek. Müşterilerin ne zaman ve ne satın alabileceklerini tahmin etmek için zaman serisi analizi veya sınıflandırma modelleri kullanmak.

Detaylı Müfredatı buradan indirebilirsiniz!

indir

Tamamlama Sertifikası

BİLİŞİM ACADEMY® Yapay Zeka Eğitimi Programını başarıyla tamamladığınızda uluslararası geçerli ICC W onaylı ve E-devlet üzerinden sorgulanabilen bir sertifikanız olur. Ayrıca Bilişim Academy tarafından verilen sertifikaya ve  uluslararası geçerliliği bulunan  sertifikaya sahip olursunuz.

iccwUluslararası Geçerli
e-devlet onaylı

E-devletten Sorgulanabilir

Bilişim Akademy Sertifikası

Eğitimi dönemini kaçırmadan yerinizi alın!

ccna kart görseli
Yapay Zeka Eğitimi

Online-Canlı

20 Mayıs

80 Saat

Kayıt İçin İletişime Geç

Sık Sorulan Sorular

Eğitim müfredatı gelişen ve değişen bir sürece sahiptir. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan anlatımlarda farklı ücretler ödemek de gerekebilir. Bilişim Academy bünyesinde eğitim başvurusunda bulunurken ön kayıt aşamasında net fiyat bilgisine ulaşmanız mümkündür. Bunun yanı sıra bizimle iletişime geçerek de gerek eğitimlerimiz gerekse de eğitim ücretlerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yapay zeka eğitimi, bilgisayar sistemlerinin insan zekasını taklit edebilen ve yerine geçebilen sistemler geliştirmesine odaklanan bir eğitim alanıdır. Bu eğitim, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme, bilgisayarlı görü ve robotik gibi konuları kapsar.

Yapay zeka eğitimi, birçok alanda iş imkanları sunan ve geleceğin en popüler mesleklerinden biri haline gelen bir alandır. Yapay zekâ eğitimi alan kişiler, problem çözme, analitik düşünme, veri analizi ve programlama gibi beceriler geliştirirler. Bu beceriler, birçok farklı sektörde aranan becerilerdir.

Yapay zeka eğitimi, matematik, bilgisayar bilimi, mühendislik ve fizik gibi alanlarda temel bilgisi olan herkese açıktır. Ayrıca, meraklı ve problem çözmeye hevesli kişilere de uygun bir eğitimdir.

Yapay zeka, sağlık, otomotiv, finans gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe hastalık teşhisi ve tedavisi, otomotiv endüstrisinde otonom araçlar ve sürücü destek sistemleri, finans sektöründe ise dolandırıcılık tespiti ve kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapay zeka, her geçen gün yeni alanlarda kullanılmaya başlanmaktadır.