Siber Güvenlik Farkındalık Eğitim ve Danışmanlık

 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) göre siber güvenlik: “kurum, kuruluş ve kullanıcıların bilgi varlıklarını korumak amacıyla kullanılan yöntemler, politikalar, kavramlar, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulama deneyimleri ve kullanılan teknolojilerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır.

   Siber güvenlik, kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarına ait güvenlik özelliklerinin siber ortamda bulunan güvenlik risklerine karşı koyabilecek şekilde oluşturulmasını ve idame edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Günümüzde oluşan tehditler ve bu tehditlerden bireylerin ve kurumların gördükleri zararlar göz önüne alındığında siber güvenliğin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Söz konusu güvenlik risklerine karşı koyabilmek için bilgi sistemlerinin 7 temel prensibi sağlaması gerekmektedir.

   Tüm yapılan araştırmalar güvenlik zincirinin en zayıf halkasının insan olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda, güvenlik farkındalığının oluşturulması ve personelin eğitilmesi en temel güvenlik faaliyetidir. Dolayısıyla, güvenli bilgi sistem yapısının oluşturulması için gerekli 7 temel prensibin gerçekleştirilebilmesi için en zayıf halka olan insanın eğitim ve farkındalığının artırılması şarttır.

   Bilişim Academy olarak amacımız; gerek bilgi sistem personeline gerekse son kullanıcılara farklı seviyelerde eğitimler vererek siber güvenlik farkındalık seviyesini artırmaktır.

Mesaj yolla
Merhaba, yardımcı olabileceğimiz bir konu var mı?