Bulut Bilişim Hizmet Modelleri ve DanışmanlıkBulut Bilişim Hizmet Modelleri ve Danışmanlık konusuna doğrudan girmek yerine öncelikle kısaca Bulut-Cloud Bilişim kelimesinin anlamına bakmamız daha iyi olacaktır.

Kullanılan yazılımlar ve verilerinizin sanal bir sunucuda bir başka deyişle bulutta depolanması ve internet bağlantısı olan her  ortamda cihazlarınız vasıtasıyla bu bilgilere, verilere, programlara kolay bir şekilde ulaşım imkanı sağlayabilen hizmetlere Bulut Bilişim Hizmeti ya da BulutTeknolojisi (Cloud Computing) denilmektedir.

Talep üzerine uygulamalardan veri merkezlerine kadar tüm bilişim kaynaklarının internet üzerinden sunulduğu ve kullanıma göre ödeme modelinin uygulandığı bir hizmet modelidir.

Bulut Bilişim Hizmet Modelleri ve Danışmanlık

Yoğun Disklerde (Hard Disk) depolanılan bilgilerin internet ortamında sanal sunucularda muhafaza edilmesi işlemi olarak da tanımlanabilir. Bulut Bilişim, kullanıcıya daha fazla depolama kapasitesi, hızlı veri aktarımı, maliyetten tasarruf yapabilme gibi bir takım imkanlar sağlamaktadır. Büyük firmalar/kurumlar içinde iş gücü tasarrufu da eklenebilir.

Örnek vermek gerekirse günümüzde sık olarak kullandığımız sosyal ağlardaki birçok bilgi/veri (yüklenilen video, müzik, fotoğraf vs. ) o sitelerin kendi bulutlarında depolanmaktadır. Bulut Bilişimi her ne kadar ürün gibi algılansa da, esasında Bulut Bilişim yapısı, üründen daha çok bir hizmettir. Aslında, kaynakta bulunan bilgilerin birden fazla cihaz tarafından okunmasına imkan veren ve bu bilgileri kaynak üzerinde işleyebilen bir sistemdir.

Bulut Bilişim Teknolojisi Dağıtım Seçenekleri Nelerdir?

Public Cloud-(Genel Bulut Sistemi): Genel bulut dağıtım sistemi, hizmet sağlayıcının kaynağına bağlı olan bir standart bulut seçeneğidir. Kullandığın kadar öde tarifesi veya ücretsiz/deneme imkanları bulunmaktadır.

Private Cloud-(Özel Bulut Sistemi): Özel bulut sistemi, yanlız tek bir işletmenin/kurumun kullandığı bulut bilgi işlem kaynaklarıdır.

Hybrid Cloud-(Melez Bulut Sistemi): Birden fazla Private ya da Public Cloud Computing özelliğini bir araya getirebilen bir sistemdir. Örnek verecek olursak, bir kuruluş veya sistemin tüm Cloud sistemlerini tek bir yerde toplayarak, bilgi ve yazılımların daha senkronize bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve daha esnek bir biçimde erişime açık olmasını sağlamaktadır.

Bulut Bilişim Hizmet Türleri

Bulut bilişim dağıtım seçenekleri haricinde bulut bilişim bilgi sistem türleri hakkında da bilgi sahibi olmak gereklidir. Dört tür bulut bilişim bilgi sistemi bulunmaktadır.

Bunlar;

1. Platform hizmeti (PaaS),

2. Yazılım hizmeti (SaaS),

3. Altyapı hizmeti (IaaS)

4. Sunucusuz Bilgi İşlem’ dir.

Bu bilişim hizmet türlerine, diğer bir adıyla bulut bilişim bilgi yığını da denmektedir. Çünkü bu sistemler birbirleriyle ilişkili olarak kurulur. Bu bulut bilgi sistemlerinin özelliklerini bilmek ve birbirleri arasındaki farkları anlamak, Kurum/Firma hedeflerinize ulaşmanız da kolaylık sağlayacaktır. Daha yakından inceleyelim.

PaaS – Platform Hizmeti: Uygulama/Yazılım geliştirenlere projelerini daha iyi bir şekilde geliştirebilmeleri için yazılım ve donanım olanakları sunar. Veri tabanı, programlama dili, işletim sistemi gibi platformlar bu işletim sisteminin sunduğu birkaç platformdur.

SaaS – Yazılım Hizmeti: Firmaların/Kurumların kullandıkları programlara çalışanların istedikleri zaman ve istedikleri mekanda erişim sağlamasına yardımcı olur. Firmaya/Kuruma program maliyeti anlamında yararlı olacaktır. Fazladan yazılım maaliyetini önler.

IaaS – Altyapı Hizmeti: Bulut bilişim teknolojisinin sağladığı esas hizmettir. Altyapı hizmetiyle sanal sunucu oluşturularak, kullanıcıya bulut bilişim hizmeti imkanı verir. IaaS kullanıcılara esnek altyapı sağlar. Altyapıdan istifade etme durumu isteğe bağlı, dönemsel olarak kaynak kullanımı azaltılıp çoğaltılabilir.

Sunucusuz Bilgi İşlem:  Bu hizmet PaaS ile örtüşmektedir. Sunucusuz bilgi işlem, Backend kodlarını çalıştırmak için sunucu tedarik etmek mecburiyetinde olmadığı, lakin ihtiyaç olduğunda hizmetlere eriştiği bir bulut hizmet türüdür.

Bilişim Academy Bilişim Alt Yapı Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen bilisimacademy.com/bilisim-alt-yapi-hizmetleri sayfasını ziyaret ediniz.

Bulut Teknolojisi’nin Getirdiği Avantajlar

bulut bilişim hizmeti danışmanlığı ankara

Tasarruflu Olması: Firmalar/Kurumlar hizmet ve kar odaklıdır ve maliyetlerini genellikle düşük tutmayı tercih ederler. Bulut bilişim hizmeti sayesinde, firma/kurum içi sunucu depolama ve uygulama ihtiyacı ortadan kalkabilir. Bu nedenle maliyetler azalır ve önemli derecede maliyetlerde tasarruf edilir. Bulut hizmet sisteminin büyük firmalarda yaygın olması ve küçük ölçekli firmalar için avantajlı olmadığı fikri yanlıştır. Kullandığın kadar öde modeli, küçük firmaların da bulut sistemi kullanımını kolaylaştırır.

Güvenilirliğin sağlanması: Yönetilen bir hizmet platformuyla bulut bilişim kurum içi BT altyapısından daha güvenilir ve tutarlıdır. Şayet bir sunucuda arıza durumu meydana gelirse, sunucuda barındırılan uygulamalar, hizmetler ve bilgiler hazır mevcut bulunan sunucuların herhangi birine kolayca transfer edilebilir.

Yönetilebilirlik: Bulut bilişim hizmetlerinde, bütün kaynaklar hizmet sağlayıcı tarafından muhafaza edildiği için, bilişim teknolojisi bakımı ve altyapı güncellemeleri de söz konusu olmaz. Uygulama, hizmet ve yazılımlara ulaşabilmek için internet tabanlı basit olan kullanıcı arayüzünün kullanımı kolaydır ve herhangi bir kurulum gerektirmez.

Stratejik Hedefler: Bulut bilişim sistemi ile BT ihtiyacınızın artması işletmeniz için sorun oluşturmaz. BT satın alma süreniz neredeyse sıfır olacağı için rakipleriniz karşısında rekabet üstünlüğü sağlamış olursunuz. Bulut bilişim, esas iş faaliyetlerinize ve hedeflerinize odaklanmanıza fırsat verir. Ayrıca, yeni uygulamaları ve hizmetleri pazarlamak için gereken süreyi azaltmanıza da yardımcı olabilir.

Bulut Teknolojisi’nin Getirdiği Dezavantajlar

Kesinti: Bulut hizmet sistemlerinde bazen yoğunluktan kaynaklanan kısa süreli teknik kesintiler olabilir. Bu kısa kesintiler, iş süreçlerinizin geçici olarak askıya alınmasına sebep olabilir. Ayrıca, internet bağlantınız yoksa, çevrimdışı olarak, bulut sistemindeki sunucuya, uygulamalara veya verilere ulaşamazsınız.

Güvenlik: Bulut hizmetleri en iyi sertifikaları ve güvenlik standartlarını uygular. Ama; harici hizmet sağlayıcılara gizli verileri ve önemli dosyaları saklamak bir güvenlik risk oluşturabilir. Bulut hizmetinin kullanılması, hizmet sağlayıcısının önemli iş bilgilerine erişim sağlaması gerektiği manasına gelir. Bu da sistemdeki zaafların kullanılması durumunda risk doğurur. Aynı sunucuyu kullanan birden fazla kullanıcılı bir bulut bilişim hizmet sisteminde sunucu kullanıcılarından art niyetli bir bilgisayar korsanı verilerinizi çalıp sızdırabilir.

Bilişim Academy Siber Güvenlik Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen bilisimacademy.com/siber-guvenlik sayfasını ziyaret ediniz.

Satıcı ile sürekli irtibat hali: Var olan bulut hizmet uygulamaları diğer bir platformda birleştirilmek, barındırılmak ve birlikte çalıştırılmak istendiğinde destek sorunları ile karşılaşma ihtmali vardır.

Sınırlı Kontol: Bulut bilişim hizmet altyapısı tamamen hizmet sağlayıcı tarafından idare edildiğinden, izlendiğinden ve sahiplenildiğinden, müşteriye daha az kontrol imkânı sunulmaktadır. Müşteri, donanım ve sanallaştırma altyapısını değil, burada işleyen bilgileri, servisleri ve uygulamaları yönetebilir ve kontrol edebilir.

Şirketinizde veya kurumunuzda bilgi sistemlerini ve bilişim alt yapı hizmetleri yapısı işletmeyi tercih etmek istemiyorsanız ya da asgari seviyede tutmak istiyorsanız, IT çalışanlarını en aza indirmek istiyorsanız, yatırım maliyeti yerine “kullandıkça öde” modeli sizin için uygunsa, kritik servislerinizin iş devamlılığı vazgeçilmeniz ise, genişleyen ve birden çok yerde şubeniz var ise ve bunlar için güçlü ve güvenli bir altyapı olmasını görebiliyorsanız bulut bilişim hizmetlerinin imkanlarından faydalanabilirsiniz. 

Küçük ofis, işletmeler/kurumlar ve  devasa büyük firmalara kadar istenilen tüm bilişim hizmetlerini sağlama noktasında bulut hizmetlerinin olanakları oldukça geniş imkana sahiptir. Üretim ile AR-GE’nin ayrı yapılarda tutulmasında, iş devamlılığının sağlanması ve verilerin yedeklenmesinde, yurt içi ve yurt dışında oldukça  esnek seçenekler sunmaktadır. 

Bilişim Academy, sizlere en uygun bulut bilişim hizmet modelleri ve danışmanlık seçiminde destek sağlayıp ve talep edilirse bulut bilişim hizmeti yönetimi imkanını da sağlamaktadır.

bulut bilişim Cloud computing destek

Şirketiniz ya da kurumunuzda bilgi sistemleri ve altyapısı işletmek istemiyorsanız veya minimum seviyede tutmak istiyorsanız, IT çalışanı sayısını en aza indirmek istiyorsanız, yatırım maliyeti yerine “kullandıkça öde” modeli sizin için uygunsa, kritik servislerinizin iş sürekliliği vazgeçilmeniz ise, genişleyen ve birden çok yerde şubeniz var ve bunların güçlü ve güvenli bir altyapı öngörüyorsanız bulut bilişimin olanaklarından faydalanabilirsiniz. 

Ölçeklenebilir yapısıyla küçük ofis ve işletmelerden, devasa büyük firmalara kadar istenilen bütün bilişim hizmetlerini sağlama noktasında bulut hizmetlerinin olanakları oldukça geniş. Üretim ile AR-GE’nin ayrı yapılarda tutulmasında, iş sürekliliğinin ve veri yedekliliğinin sağlanmasında, yurt içi ve yurt dışı lokasyonda oldukça esnek seçenekler sunmaktadır. 

Bilişim Academy bu noktada, hizmet yelpazesinden müşterisine en uygun bulut bilişim hizmeti danışmanlığı ve istenirse yönetimini de sağlamaktadır.

Mesaj yolla
Merhaba, yardımcı olabileceğimiz bir konu var mı?